in

LoveLove CryCry WTFWTF CuteCute OMGOMG LOLLOL

HARVARD Prosedüründe Hayatta Kalma Rehberi

Eğer MUN’e katılmaya son anda karar verdiyseniz ve çok acil bir şeyler yapmanız gerekiyorsa bu rehber tam size göre! Öncelikle temel MUN terimlerini bilmeniz, komiteniz için yayımlanan Study Guide’ı (Çalışma Rehberini) okumanız gerekir. 

Temel olarak bilmeniz gerekenler: 

(Opening Ceremony, Delegate, Delegation, Chair, Vice-Chair, Rapporteur, Committee, Session, Study, Guide, Moderated Caucus, Unmoderated Caucus, Opening Speech, Motion, GSL, Yields, Points, Resolution, Closing Ceremony).

a. Bu terimleri www.munturkey.com/educators adresinde videolu olarak görebilirsiniz.

 Opening Ceremony: Açılış töreni: Önemli konuşmacılar katılımcılara hitap eder.
 Delegate: Delege- Ülkeyi temsil eden kişi
 Delegation: Delegelerden oluşan temsil grubu
 Chair: Oturum başkanı – Oturumları yönetir ve delegelere söz hakkı verir
 Vice Chair: Yardımcı oturum başkanı
 Rapporteur: Raportör
 Committee: Komite
 Session: Oturum
 Study Guide: Çalışma Rehberi
 Moderated Caucus: Modere edilen oturum şekli. Resmi dil kullanılır ve herkes yerinde oturmak zorundadır. Söz hakkı chair tarafından verilir.
 Unmoderated Caucus: Modere edilmeyen oturum şeklidir. Günlük dil kullanılır ve delegeler hareket edebilir. Amacı resolution’un yazılması
için delegelere serbest çalışma zamanının verilmesidir.
 Opening Speech: Açılış konuşması: Her delegenin birinci veya ikinci oturumda icra ettiği konuşmadır.
 Motion: Önerge
 GSL: Genel konuşmacı Listesi
 Yield: Süreyi devretmek Süreyi 4 farklı şekilde devredilebilir. Yield to floor: Kürsüye devir. Yield to Chair: Oturum başkanına devir. Yield to
Questions: Soru kabul etme. Yield to delegate of x: Başka bir delegeye devretme.
 Points: İstek anlamına gelir. 4 farklı istek bulunur. Point of personal privilege: Kişisel ayrıcalık isteği. Burada ışık açma kapama, cam açma
kapama veya ses & mikrofon gibi kişisel ihtiyaçlar için kullanılır. Point of Information: Genel olarak bilgi almak ve delege ile oturum
başkanına soru sormak için kullanılır. Point of Parliamentary Inquiry: Oturum kuralları ile ilgili soru sormak istendiğinde kullanılır. Point of
Order: Kural hatası için kullanılır.
 Resolution: Sonuç bildirgesi
 Closing Ceremony: Kapanış Töreni.

2. Her delegenin konu ile ilgili 1 adet ortalma 1 dakikalık açılış konuşmasının hazır olması gerekmektedir. (Kalabalık komitelerde 1 dadikadan az, daha az delegenin olduğu komitelerde 1 dadikadan fazla olabilir.

a. Açılış konuşması verilen süre limitini geçemez. Ortalama 1 dakika olduğunu unutmayın. 
b. Açılış konuşması temsil edilen ülkenin politikalarına uygun yapılmalıdır.
c. Açılış konuşmasında konudan, konuyu ülkesini ve diğer ülkeleri nasıl etkilediğinden ve konuya yönelik çözüm önerilerinden bahsedilmelidir.
d. Açılış konuşması “Honorable Chair and Fellow Delegates” şeklinde başlamalıdır.e. Açılış Konuşması Örneği:

HONOURABLE CHAIR, FELLOW DELEGATES,

It is an honour to represent The World Federation of Democratic Youth in this tremendous conference. While there may be many factors why LEDCs can’t grow, in the root of the matter, underlies economic instability. Less Economically developed countries have really high birth rates compared to More Economically Developed Countries that cause overpopulation.

Overpopulation means an excess demand for nutrition, health care and basic needs. When there is a shortage of supply for these things, life expectancy declines. Better education and higher literacy rate might mean better economic structure for the country due to more educated personnel.

It is possible to act in ways that make relations between people more democratic. To do this, we need a democratic ideal that gives the direction of our actions and serves as an instrument to measure the distances between reality and ideal.

The World Federation of Democratic Youth calls upon all nations to debate hard on indicated issues.

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION…

3. Her delegenin konu ile ilgili 1 adet 1 dakikalık GSL konuşmasının hazır olması gerekmektedir.  Her ne kadar MUN dinamik bir yapıya sahip olsa ve önceden yazdıklarınızı komitede kullanma imkanınız olmasa da hayatta kalma rehberinde bir GSL konuşmasının hazır olması oldukça önemlidir.

a. GSL konuşması belirlenen süreyi geçemez. (Genellikle 1 dakika olduğunu unutmayın.)
b. GSL konuşmasında konu (Agenda) ile ilgili olmak şartı ile her şeyden bahsedilebilir.
c. GSL konuşması kürsüde yapılır ve zaman kalırsa delegeler soru kabul etme hakkına sahiptir. Kalan süre 4 farklı şekilde devretmek mümkündür. YIELD TO FLOOR: Süreyi kürsüye devretmek, YIELD TO CHAIR: Süreyi oturum başkanına devretmen. YIELD TO QUESTIONS: Süreyi soruları cevaplamak için devretmek. YIELD TO ANOTHER DELEGATE: Süreyi başka bir delegeye devretmek.
d. GSL konuşmasında delegeleler “Random Pick” (Rastgele seçim) ile chair tarafından seçilebilir.e.

 

GSL konuşması örneği:
Infrastructures in LEDCs are very weak. Overpopulation results in unplanned urbanization and uncontrolled urban growth. This type of housing is also very prone to external factors like floods, earthquakes which kills many people in some countries. Besides, lack of literacy and education might be the root of the problem since most of the problems Least economically developed countries are facing are related to economic issues. Healthcare and education system, disaster aid system, water system are the other factors which need to be improved.

4. Her delegenin konu ile ilgili 1 Motion (Önerge) ve Motion Kabul edilmesi halinde bir Motion Konuşmasının hazır bulunması önemlidir. Her ne kadar MUN dinamik bir yapıya sahip olsa ve önceden yazdıklarınızı komitede kullanma imkanınız olmasa da hayatta kalma rehberinde bir motion’un (Önergenin) hazır olması sizin motivasyonunuzu arttıracaktır.

a. Motion (Önerge) anlamına gelmektedir.
b. MUN’de birçok eylem için Motion verilebilir.
c. Komitede sürekli olarak Tartışma başlatmak için Motion verilmesi beklenecektir.
d. Motion Kalıbı: As the delegate of ITALY, we would like to give a motion to discuss “Education problem of Refugees around the world”. Individual time is being 1 minute and Total time is being 10 minutes.
e. Her motion için sesli bir şekilde “Second” delegeler tarafından verilmesi gerekir. Second: onaylıyorum demektir.
f. Eğer motion’a itiraz eden bir veya birden fazla delege olursa sesli bir şekilde ”Objection” vermesi gereklidir.
g. Tek bir objection bile alan motionlar Placard oylaması ile oylanıp basit çoğunluğa göre karara bağlanması gerekir.
h. Placard oylamasında chairin söylediği In favour lehine yani evet anlamına gelir, against aleyhine yani hayır anlamına gelir.

i. Motion örneği ve motion konuşmasını paylaşıyoruz:
As WFDY, we would like to give a motion to discuss about the ways that a MEDC help LEDC in a moderated caucus, individual time is being 1 minute and in total 15 minutes. MEDCs may contribute LEDCs financially by giving aid to disaster victims, sending food supplies, building hospitals and supplying forming machinery. People in MEDCs need lots of resources to sustain their high levels of consumption. People in LEDCs have limited access to basic resources such as food and water. People in LEDCs also often have rich natural resources, such as large forests and deep deposits of valuable metals and minerals. To help them out of poverty, LEDCs can extract and sell resources to MEDCs.

Önemli Notlar:

1) Her delegenin İngilizcedeki temel zamanlara hakim olması önerilir. Konferans veya İngilizcedeki temel tenseler tekrar edilebilir.
2) Konuşmaları konferansa gelmeden önce öğretmenlerin dinlemesi ve hataları düzeltmesi önerilir.
3) MUN’de karşılaşılacak temel kelimle ve fiiller ezberletilmeli.
4) Study guide okunmalı ve öğrencilerle üzerine tartışma ortamları yaratılmalı.
5) Resolutionda (Sonuç Bildirgesi) geçen kelimeler ezberletilmeli:

Preambulatory Phrases:
Affirming
Alarmed by
Approving
Aware of
Bearing in mind
Believing
Confident
Contemplating
Convinced
Declaring
Deeply concerned
Deeply conscious
Deeply convinced
Deeply disturbed
Deeply regretting
Desiring
Emphasizing
Expecting
Expressing its appreciation
Expressing its satisfaction
Fulfilling
Fully alarmed
Fully aware
Fully believing
Further deploring
Further recalling
Guided by
Having adopted
Having considered
Having considered further
Having devoted attention
Having examined
Having heard
Having received
Welcoming
Having studied
Keeping in mind
Noting with regret
Noting with deep concern
Noting with satisfaction
Noting further
Noting with approval
Observing
Reaffirming
Realizing
Recalling
Recognizing
Referring
Seeking
Taking into account
Taking into consideration
Taking note
Viewing with appreciation

Operative Clauses Phrases:
Accepts
Affirms
Approves
Authorizes
Calls
Calls upon
Condemns
Confirms
Congratulates
Considers
Declares accordingly
Deplore
Designates
Draws the attention
Emphasizes
Encourages
Endorses
Expresses its appreciation
Expresses its hope
Further invites
Deplores
Designates
Draws the attention
Emphasizes
Encourages
Endorses
Expresses its appreciation
Expresses its hope
Further invites
Further proclaims
Further reminds phrase
Further recommends
Further requests
Further resolves
Has resolved
Notes
Proclaims
Reaffirms
Recommends
Regrets
Reminds
Requests
Solemnly affirms
Strongly condemns
Supports
Takes note of
Transmits
Trusts

Sorularınız olursa yorum olarak yazın, birlikte hayatta kalalım 🙂 Herkese Başarılar! diğer makaleler için haber&makele sayfamızı ziyaret edin!

MUNTurkey.com PR Team

What do you think?

Written by MUNTurkey.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

5 Comments

  • Merhaba,

   MUN’de Advisor toplu olarak yapılan delegasyon başvurularında, delegasyondan sorumlu olan kişidir. Örneğin bir okul bir konferansa 10 delege ile katılır. Biz bu 10 delegeye toplu olarak delegasyon diyoruz. Bu delegasyonun kayıt işleri, veya konferansa hazırlanması için de bir öğretmen yani advisor olması gerekir.

   Eğer bireysel olarak başvuru yapacaksanız advisor pozisyonuna ihtiyaç duyulmaz. Fakat konferansa hazırlık aşamasında istediğiniz kişiden destek ve öneri alabilirsiniz.

   Saygılarımızla,

NASBUF’19 Ekibi ile Özel Röportaj

MUNTurkey.com Chair Certificate Program II