in ,

LoveLove LOLLOL

MBM Nedir? Zeynep Vedia BİRGÜL

Model Birleşmiş Milletler Konferansları ile İlgili Bilmeniz Gereken Her Şey

Model Birleşmiş Milletler, belirlenen düzeydeki katılımcıların dünyadaki güncel sorunları ele alan komitelerde bulunarak konuların tartışıldığı ve çözümlendirildiği bir etkinliktir. Katılımcılar Birleşmiş Milletler Delegesi rolünü üstlenir. Böylece Birleşmiş Milletlerin uluslararası yaşanan problemlere yönelik çalışmalarını simüle ederek, katılımcılara sorunlara ilişkin bilinç kazandırmayı amaçlar.  Katılımcılar için diplomasi, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler hakkında bilgi edinebilecekleri akademik faaliyettir. Model Birleşmiş Milletler konferanslarının ana dili türkçedir fakat konferansı düzenleyen kişilerin insiyatifinde ingilizce komite eklemeleri yapılabilmektedir.

Delegeler komitelerinde kendilerine atanmış ülkeyi konferans öncesinde araştırma yapar ve temsilcilerinin asıl pozisyonuna sadık kalarak, sorunların tartışılmasında, çözümlenmesinde ve protokol yazılmasında önemli rol oynar.

Türkiye’deki önemli MBM’ler nelerdir?

İzmir’deki çoğu konferansın ortaya çıkmasına neden olan en önemli konferans thimun prosedüründe işlenen DEUMBM’dir. Bunun dışında ÖMAMBM, OsmangaziBMM ve FSALMUN konferanslarını örnek gösterebiliriz.

MBM’lerde kullanılan ve her delegenin bilmesi gereken terimler nelerdir?

Öncelikle belirtmek istediğim nokta kabine ekibi konferanslara göre değişiklik gösterebilen bir durumdur. Katıldığınız bir konferansta genel koordinatör varken bir diğer konferansta olmayabilir. Konferansı düzenleyen kişilerin yönetiminde görevler ve görevlilerin sayısı da artış gösterebilir. Her konferansta komite genel sekreteri veya akademik asistan olma zorunluluğu yoktur. Uzun lafın kısası bu konuda çok net kalıplar bulunmamaktadır. Ama yine de karşılaşabileceğiniz çoğu görevi bulundurmaya çalıştım.

 Genel Sekreter ve vekilleri : Akademik ekibinin başkanı ve yardımcılarıdır. Genel koordinatör pozisyonu yoksa hem akademiyle hem organizasyonla ilgilenirler.

 Genel koordinatör ve vekili: Organizasyon ekibinin başkanı ve yardımcılarıdır.

(Organizasyon ekibi halkla ilişkiler ekibi, lojistik ekip, medya ekibi gibi çeşitlendirilir.)
Akademik Danışman:
Akademik ekibin oluşmasında ve gündemlerin belirlenmesinde çok önemli rolleri vardır. Konferansta fiziken bulunma zorunlulukları yoktur.

 Komite Genel Sekreteri: Komiteden sorumlu kişilerdir. Komitede genel sekreteri temsil eder.

 Akademik Asistan: Komite genel sekreteri ile beraber çalışma rehberlerinin yazımından ve komite işleyişinin prosedüre uygunluğundan sorumludur.

 Komite Başkanı ve vekili: Komite işleyişini gerçekleştiren kişilerdir. Oturumlar boyunca tartışma ortamını sağlarlar ve gerekli raporların yazımında delegelere yardımcı olurlar.

 İdari Personel ( Admin): Komite içerisinde delegelere yardım etmekten sorumludurlar.

 Basın ekibi üyesi (press): Konferans zamanı boyunca birbirinden eğlenceli anları ve ifşalarınızı yakalamak için çokça uğraşacak kişilerdir.

 Çalışma rehberi (Study guide): Delegelere yardımcı olabilmek adına komite gündeminin detaylı bir şekilde anlatıldığı çalışma rehberidir.

 Düzenli oturum: Komitelerin yoklamadan sonra düzenli oturumla başlaması gerekmektedir. Harvard prosedüründe düzenli oturum alınmadan düzensiz oturum alınamaz. Delegeler bu oturumda yerlerinde kalkamazlar veya söz hakkı verilmeden konuşamazlar. Verilen önergelerin konuşulması düzenli oturumlarda yapılır. Oturumun bitirilmesi için buna yönelik bir öneri alınabilir veya başkanlık divanı kendi otoritesini kullanarak oturumu bitirebilir.

 Düzensiz oturum: Delegelerin düzenli oturumdan sonra çalışma kağıtlarının veya protokollerin yazımını sağlamak için düzensiz oturum talebinde bulunurlar. Düzensiz oturumlarda teknolojik alet kullanımı araştırma yapmak için serbesttir. Delegeler bloklarıyla bir arada bulunarak gerekli raporların yazımına başlanır. Genel süre belirtilir fakat kişisel süre beriltilmez. Verilen süre tekrardan verilemez. Düzensiz oturumun devam etmesi isteniyorsa farklı bir süre verilerek tekrardan istenebilir.

 Önerge: Önergeler düzenli oturuma geçilmesi, düzensiz oturuma geçilmesi veya bitirilmesi gibi konularla ilgili olabilir. Komite gündemi ile ilgili konuşulması gereken konular da delegeler tarafından önerge şeklinde sunulur. Detaylı bir şekilde prosedür işleyişinde de anlatılmıştır.

 Yönerge (point) : Delegelerin kendi ihtiyaçları için kullanırlar.

  • Kişisel ayrıcalık: Bu yönergeyi belirten delege konuşulan konuyu bölme hakkına sahiptir. Kişisel ihtiyacın giderilmesi gerektiğinde, konuşan kişinin ne söylendiği anlaşılmadığında delegeler kişisel ayrıcalık / kişisel isteğe bağlı yönerge alabilirler.
  • Parlamenter soruşturma: Prosedürle ilgili bir şey söylemek istendiği zaman kullanılır.Bu yönergeyi kullanan delege söz kesme hakkına sahip değildir.
  • Bilgi isteği: Komitede konuşulan konuyla ilgili veya gündem maddesiyle ilgili bilgi edinmek istendiği zaman delegeler tarafından kullanılır. Bu yönergeyi kullanan delege konuşmayı bölme hakkına sahip değildir.

 Yasa değişikliği önergesi: Delegeler hazırlanan protokoller konuşulduktan sonra eksiklerini gördükleri maddeler üzerinde değişiklik talebinde bulunurlar. Dostça ve dostça olmayan yasa değişikliği olarak ikiye ayrılır. Detaylı bir şekilde prosedür kısmında anlatılmıştır.

 

–  ÖMAMBM’19 –

MBM’lerde ilk saniyeden son saniyeye kadar işleyiş nasıldır?

Konferansta HARVARD ve THIMUN olmak üzere işlenebilecek iki prosedür vardır.

Harvard prosedür işleyişi

Öncelikle kayıt ile başlayıp, açılış seremonisi ile devam eder. Organizasyonda yer alan önemli kişiler konuşmalarını tamamladıktan sonra genel sekreter tarafından resmi açılış yapılır. İlk oturum yüksek ihtimalle katılımcıların birbirlerini daha iyi tanıması açısından  oryantasyon oturumu olarak olarak değerlendirilir. Tanışma gerçekleştikten sonra başkanlık divanı konferans kurallarını ve prosedür işleyişini anlatarak akıllardaki soru işaretlerini giderir. Bunun arkasından başkanlık divanı otoritesinde delegelerin MBM işleyişini daha iyi kavrayabilmesi açısından gündem dışı bir konuyla ilgili örnek müzakere yapılır ve sonrasında resmi oturuma geçilir. Her resmi oturum yoklama ile başlar. Yoklama sırasında delegeler ülkeleri söylendiklerinde ‘burada’ veya ‘burada ve oyluyor’ diyerek belirtirler. ‘Burada ve oyluyor’ diyen katılımcılar çekimser kalamazlar. Delegeler düzenli oturum boyunca kesinlikle ‘BİZ’ kalıbını ve sadece türkçe kelimeler kullanmak zorundadırlar.

Her delege sırasıyla komite konusuyla ilgili temsil ettiği ülkenin politikasına uygun konuşmasını yapar. problemin doğurduğu sonuçlardan veya çözüm önerilerinden bahsedilebilir.  

Başkanlık divanı genel konuşmacı listesi ( GSL) oluşturmak için plakart gösterimi ister. Her delege en az bir kere listede bulunmak zorundadır. Konuyla ilgili her şeyden bahsedilebilir ve konuşma kürsüde yapılır. Başkanlık divanını ve delegeleri selamladıktan sonra konuşma gerçekleştirilir. Konuşma bittikten sonra kalan sürede delege kendini sorulara açabilir,  kürsüyü başkanlık divanına veya başka bir delegeye devredebilir. Başkanlık divanı otoritesini kullanarak genel konuşmacı listesi için rastgele seçim yapabilir.

‘Önerge vermek isteyen delegeler plakartlarını kaldırsın’ söyleminden sonra delegeler gündemle ilgili alt başlıkların konuşulması ve detaylandırılması için talepte bulunur. Delege üzerinde durmak istediği konuyu belirttikten sonra önergenin süresinin yanında kişi başına düşen süreyi de belirtmek zorundadır. Toplam süresi fazla olan önerge oylamada öncelik kazanır. Lehte oy çoğunluğu olursa önerge geçer ve tartışılmaya başlanır, geçmez ise diğer önergenin oylamasıyla devam edilir. Önerge süresi bittikten sonra oturum süresi boyunca ayarlanarak yeni önergeye geçilebilir. “ Kadına şiddeti büyük oranda etkileyen toplum bilinçsizliği ve eğitim yetersizliğinin konuşulmasını talep ediyoruz. Toplam süre 20, kişisel süre 1 dakikadır.”

Düzenli oturumlar içerisindeyken ayağa kalkmak, konuşmak, teknolojik alet kullanmak yasak olduğu için delegeler iletişimi notlaşarak sağlarlar. Herhangi bir ihtiyaç sonucunda delege kağıdın üst kısmına kime ulaşmak istediğini yazarak idari personele iletir. Notlaşırken argo kelimeler gibi resmiyet dışı kelimeler geçen kağıtlar kabul edilmez. Oylama prosedürü hariç her zaman komite içerisinde notlaşılabilir.

Delegeler konuyla ilgili karşıt görüştelerse notlaşarak bloklaşmalar oluşmaya başlar. Aynı blokta olan delegelerin birbirlerine yakın protokol izliyor olması çok daha sağlıklıdır.

Yeterli önerge alındıktan sonra resmi olarak bloklaşılması ve çalışma kağıdının yazılması için düzensiz oturuma geçilir. Önergeler dışındaki konulardan taslakta sorun olarak bahsedilemez. Çalışma kağıdı protokolün ön aşamasıdır. Protokolde çalışma kağıdına uymayacak, ters düşecek maddeler olmamalıdır. Çalışma kağıdı bittikten sonra protokol yazımına başlanır. Her bloğun protokolü bittikten sonra önce başkanlık divanı kontrolünden sonrasında ise genel sekreterin kontrolünden ve kabulünden geçerek tartışılmaya başlanır.

Her bloğun asıl imza sahibi olur. Asıl imza sahibi kürsüye çıkarak protokolün okunmasını tamamlar ve isterse kendini sorulara açabilir. Sonrasında lehte ve alehte konuşmalar alınır ve delegelerin isteklerine bağlı soru cevap turları gerçekleştirilir. Lehte ve alehte konuşmalar bittikten sonra değişiklik önergesi alınır. Değişiklik önergesinde delegeler protokoldeki maddelerde eksik veya yanlış gördüğü yerleri düzelterek not halinde başkanlık divanına ulaştırır. Dostane bulunan değişiklik önergeleri hemen oylanırken, dostane olmayan değişiklik önergelerinde, önerge sahibi kürsüye çıkarak nedenini açıklar. Yine dilerse kendini sorulara açabilir veya kürsüyü devredebilir. Her onaylanan değişiklik önergesi protokolün ilgili maddesinde düzeltilir.

Protokol sunumu, lehte ve alehte konuşmalar, değişiklik önergeleri alındıktan sonra protokol oylamasına geçilir. Oylamalar ülkelerin alfabetik sırasına göre ilerler ve sırası gelen delege ayağa kalkıp onay, eksikleriyle onay, çekimser. doğrularıyla red veya red oyu verebilirler. Eksikleriyle onay veya doğrularıyla red oyu kullanan delegeler hataları belirtmek durumundadır.

Bütün bu uzun ama keyifli geçen sürecin ardından kapanış töreni olur. Her komitenin başkanlık divanı kürsüde konuşmasını yapıp ödülleri açıklar. En iyi delege, seçkin delege ve dikkate değer delege ödülleri vardır. Yine bunun da sayısı otoriteye bağlı olarak değişebilir. Tüm komitelerin ödüllendirilmesi bittikten sonra kabine ekibi konuşmalarını tamamlar ve son olarak genel sekreter resmi olarak konferansı sonlandırır.

THIMUN Prosedür İşleyişi

 Harvard prosedürünü uzun ve detaylı bir şekilde anlattığım için bu işleyişi özet olarak geçmeyi tercih ettim. Konferansın açılış seremonisi yapıldıktan sonra THIMUN prosedüründe de direkt olarak yine isteğe bağlı oryantasyon oturumu ve örnek müzakere yapımından sonra düzensiz oturumla bloklaşmalar sağlanır. Yine öncesindeki düzenli oturumlarda notlaşabilirsiniz. Düzensiz oturumda bloklaşmalar tamamlandıktan sonra protokol yazımına başlanır. Harvard prosedüründe olduğu gibi protokol öncesi çalışma kağıdı yazımı, önergelerle  konuların sınıflandırılması gibi durumlar yoktur. Protokol yazımı tamamlandıktan sonra süreç diğer prosedür ile aynıdır. Protokol sunumu, lehte ve alehte konuşmalar, değişiklik önergeleri ve protokolün oylanması. Oylanma sırasında iste sadece lehte ve alehte oy kullanımı plakart sayımı ile yapılır. Lehte oy çoğunluğunda ise protokol geçer.

MBM’lerde Yazılan Dokümanlar Nelerdir?

Her konferansta olduğu gibi öncelik komite gündemlerini belirlemektir. Belirli bir temanın altında da komite konuları şekillendirilebilir. Dünyadaki güncel sorunlar araştırılarak genel konu tespiti yapılır. Bu işlemi genel sekreter, vekilleri ve varsa akademik danışman ile belirlenir.

Her komitenin çalışma rehberi olması gerekir. Bu rehber komite gündemini daha da detaylandırarak delegelerin konuya daha fazla hakim olmasını sağlar. Rehberde cevaplandırılması gereken bazı sorular ve araştırmalarında yardımcı olacak kaynakçalar da eklenerek daha detaylı bilgilendirme yapılır. Kısacası çalışma rehberinde konuya giriş, anahtar kelimelerin anlamları , genel bakış, tarihçe, ilgili taraf ve görüşleri, olayların zaman çizelgesi, antlaşmalar ve olaylar, daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalar ve bunların değerlendirilmesi, kaynakça ve anahtar sorular içerir. Bu rehberi varsa komite genel sekreteri ve akademik asistan eşliğinde yazılır. Eğer bu pozisyonlar yoksa komite başkan ve komite başkan vekili tarafından yazılarak konferanstan en az 1 hafta önce delegelere ulaştırılır.

Dokümanların sonuncusu ve belki de en kıymetlisi günlerce uğraştığınız, üzerine saatlerce tartıştığınız çalışma kağıtları ve protokollerdir.

 

 Kısaca Protokol Yazımı ile İlgili Önemli Noktalar

Protokol yazımı çok daha detaylı ve uzundur. Konuyla ilgili sorunlar sınıflandırılıp detaylandırılır ve sonrasında 5N1K sorularını cevaplandıran detaylı çözüm maddeleri yazılır. Öncelikle protokole komite konusu sonrasında gündem yazılır. Bunların ardından asıl imza sahibi ülke ve protokolü imzalayan ülke isimleri yazılır. Bahsettiğim gibi düzenli oturumda konuşulmayan konular giriş maddelerinde bahsedilemez. Giriş maddelerinde kullanılması zorunlu olan bazı kalıplar şöyledir:

 

Akılda tutup Doğrulayıp Memnuniyetle dikkate alıp
Almış olup Düşünüp Memnuniyetle karşılayarak
Arayıp Emin olup Onaylayarak dikkate alarak
Arzu edip Endişeye kapılıp Onaylayıp
Bekleyip Farkına varıp Rehberliğinde ilerleyip
Büyük bir üzüntü duyup Göz önüne alıp Son derece farkında olup
Büyük esef duyup Gözlemleyip Son derece rahatsız olup
Değerlendirilip Hatırlatıp Takdir edip
Değerlendirilmiş olup İkna olup Takdirini ifade edip
Derin bir endişe duyup İlan edip Tekrar değerlendirilmiş olup
Derin bir endişe ile dikkate alıp İncelenmiş olup Tekrar dikkate alıp
Dikkat etmiş olup Kabul edip Üzerinde durup
Dikkate alıp Kesinlikle inanıp Üzüntüyle dikkate alıp
Dinlenmiş olup Memnuniyetini ifade edip Yerine getirip

 

Örnek olarak aşağıda verilen giriş maddesi prosedüre uygundur.

  1. Mülteci kamplarının yetersizliğinin beslenme, barınma, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarının giderilememesi ve mülteci durumuna düşen bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanamadığının farkında olup, 

Giriş maddeleri tamamlandıktan sonra işin en can alıcı kısımlarından biri olan çözüm maddelerinin yazılması vardır. Çözüm maddeleri yazarken bilmemiz gereken önemli şeylerden biri maddenin altına a bendi açılıyorsa b bendinin de açılması zorunludur. Aynı zorunluluk i bendi açılıp ii bendinin açılmasında da geçerlidir. Yine çözüm maddelerinde kullanılması gereken kalıplar şöyledir:

 

İlan ederek Esef duyarak Onay vererek
Çağırarak Görevlendirerek Onaylayarak
Karar vererek Güvenerek Önererek
Şiddetle kınayarak Hatırlatarak Takdir ederek
Talep ederek Israr ederek Tavsiye ederek
Aktararak İlan ederek Teşvik ederek
Davet ederek İsteyerek Teyit ederek
Değerlendirerek İzin vererek Umarak
Destekleyerek Kabul ederek Umut ederek
Dikkate alarak Kınayarak Üzüntü duyarak
Dikkati çekerek Kutlayarak Vurgulayarak
Doğrulayarak Not alarak Yaptırım uygulayarak

 

Örnek olarak aşağıda verilen çözüm maddesi prosedüre uygundur.

  1. Mevcut mülteci kamplarının barınma, beslenme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun olduğunun ve akabinde kadın ve çocukların sorunlar yaşamasından büyük üzüntü duyarak
  1. Bu sorunları gidermek adına imza sahibi ülkeler tarafından Amerika’nın Ohio eyaletinde en kısa zamanda kurulacak olan ve fonunu kabul edecek ülkeler tarafından gayri safi yurtiçi hasılatının %1,26’sıyla oluşturulması öngörülen kurul tarafından mevcut mülteci kamplarının iyileştirilmesi
  2. i) Bu kurumun bünyesinde barındırdığı kurul tarafından atanacak olan müfettişlerin bütün mülteci kamplarını sıralı ve düzenli bir şekilde denetledikten sonra eksikleri görülen maddi ve manevi sıkıntıların giderilmesi adına bunu kurula bildirmesi,
  3. ii) Eksiklikleri tespit edilen ve müfettişler tarafından bildirilen maddi-manevi ihtiyaçların ve araç-gereçlerin kurulacak olan kurulun fonu tarafından ödenmesi
  4. Bireylerin fiziksel sağlığını korumak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nden ilaç ve gerekli tıbbi malzemelerin temin edilmesinin talep edilmesi

MBM Düzenlemek İsteyenler Neler Yapmalıdır?

  Öncelikle söylemeliyim ki bu tarz organizasyonları düzenlemek gerçekten çok zor ve uzun bir süreç. İlk olarak benim tavsiyem konferans düzenlemeden önce çok sayıda organizasyon çeşidi görmeniz. Aynı zamanda ne kadar çok konferansa katılırsanız o kadar çok yeni insanlarla tanışmış olursunuz ve emin olun ki deneyimlerinden yararlanmak isteyeceğiniz bir çok kişiyi tanıma fırsatı yakalayacaksınız. Böylelikle zamanla kimlerin düzenlediğiniz organizasyonda yer alacağını tartıp karar verebileceksiniz. Katıldığınız konferanslarda gördüğünüz eksiklikleri kendi düzenlediğiniz etkinlikte olabildiğince yapmamaya çalışacaksınız. Deneyim ve tecrübe önemlidir. Ama en önemlisi gerçekten bir şeyler kazanmak için gittikten sonra organizasyon açısından çok yetersiz olan bir konferans bile size çok şey öğretecektir.

Adım adım inceleyecek olursak gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra ilk iş kabine ekibinin oluşturulması. Gerçekten yaptığı işleri gördüğünüz ve güvendiğiniz kişilerle oluşturulan ekip her zaman daha iyi sonuçlar çıkmasını sağlar. Ekip oluşturulduktan sonra konferansın nerede düzenleneceği kesinlikle belirlenmeli. Konferansın bulunduğu yeri de göz önüne alarak bir ihtiyaç listesinin hazırlanması çok önemlidir. Komiteler de belirlendikten sonra proje dosyası hazırlanmalı ve onay için gerekli yerlere resmi yazı gönderilmelidir. Proje oluru alındığında ihtiyaç listesine göre sponsor görüşmeleri yapılır. Sponsor bu noktada çok büyük rol oynar. Ne kadar çok sponsor bulursanız konferans ücretinizi o kadar aşağıya çekebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarının oluşturulması, katılımcı aralığının ve sayısının belirlenmesi, akademik ekibin oluşturulması da önemli adımların başında gelir. Sonrasında matbaa görüşmeleri, konaklama ve servis ayarlamaları yapılmalıdır.

Teknik bilgilerin yanında en önemli nokta edindiğiniz misyondur. Hiçbir zaman maddi geliri baz alarak bir organizasyon düzenlemeyin. Öğrencileri ve katılımcıları en az şekilde zorlayacak ve sizin de gerekli malzemeleri temin edebileceğiniz bir fiyat belirleyin. Amacınız her zaman katılımcılara kaliteli bir akademik ekiple buluşturmak ve unutulmayacak seviyede bir organizasyon düzenlemek olsun.

 

–  ÖMAMBM’19 –

Kaliteli MBM Nasıl Seçilir?

  Halihazırda gerçekten çok sayıda konferans düzenleniyor. Daha önceki yıllarda düzenlenen konferanslara ve sürecini bildiğiniz organizasyonlara öncelik vermeniz daha garantici bir yaklaşım olur. Bunun yanı sıra kabine ekibine ve akademik ekibe bakarak da belirli sonuçlara varabilirsiniz. Her zaman böyle olmasa da genellikle konferansların içerisinde bolca gördüğünüz isimler katılımcıların ne istediğini iyi tespit edebilecek insanlardır. Bu tarz artıları olan konferanslara öncelik verebilirsiniz. Katılmayı düşündüğünüz konferans MEB onaylı mı mutlaka öğrenmeye çalışın çünkü eğer değilse muhtemelen son dakika sürprizleriyle karşılaşabilirsiniz.

Not: MEB onayı almak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://ayse.meb.gov.tr/basvurudev/

 

 

     Kişisel Deneyiminizden Yeni Başlayan Delegelere Önerileriniz Nelerdir?

  Evet öncelikle mutlaka çalışma rehberini okuyarak başlayın. Konuya ait bilginiz varsa bile bunu detaylandırmaktan hiçbir zarar gelmez. Farklı kaynaklardan konuyu araştırdıktan sonra rehberde size sunulan anahtar soruları mutlaka cevaplayın. MBM’lerde en önemli adım işlenen konuyla ilgili temsil ettiğiniz ülkeyi iyi tanımaktır. Ülkenizin ekonomik ve siyasal açıdan bilip, belirlenen konuyla ilgili izlediği politikaya hakim olmak sizi bir adım öne atacaktır. Kendi ülkenize hakim oldunuz yetiyor mu? Tabii ki hayır! Eğer bir adım daha fark atmak istiyorsanız komitenizde bulunan ülkelerin politikaların, gelir seviyelerini ve potansiyelini bilmeniz size bloklaşmada ve soru turlarında oldukça avantaj sağlayacaktır. Ama bütün bu adımlardan en önemlisi kendinize güvenmeniz ve fikirlerinizi açıkça belirtmekten hiçbir zaman çekinmemeniz. Sadece konferans içerisinde değil her zaman kendinizi ve haklarınızı savunabilecek bilinçte ve güvende olmanız. Konferanslar bu yönden size büyük artılar kazandırır. Komite başkanınızdan veya vekilinden yardım istemekten hiçbir zaman çekinmeyin. Son olarak söylemek istediğim şey ise konferanslara gerçekten bir şeyler kazanma amacıyla gitmeniz. Eğlence tabii ki her konferansın vazgeçilmezi. Organizasyonda olan kişiler zaten bu tarz etkinliklere konferans boyunca yer veriyorlar. Eğlenceyi hiçbir zaman akademik bilgiden önde tutmamanızı tavsiye ederim.

 

MBM’lerde Yapılması Ve Yapılmaması Gereken Şeyler Nelerdir?

  Zaten uzun cümlelerimin arasında az çok neler yapılmalı ve neler yapılmamalı konusuna değindim. Geniş çerçeveden toparlamak gerekirse konferans kurallarını ve düzenini bozan davranışlardan kaçınmanız. Belirtilen kıyafet prosedürüne uyularak çok anormal durumlar olmadığı sürece oturumlara zamanında katılmanız ufak ama önemli noktalardır. Ulusal forumlara göre daha ciddi bir ortam olabilir ama başkanlık divanı ve organizasyon ekibi tarafından yer yer renklendirmeler her zaman yapılır. Bu tarz resmi ortamlarda kendinizi ifade etme yeteneğiniz ve bakış açınız her zaman daha da gelişir. Beklediğinizden kötü tecrübe yaşamış olabilirsiniz ama konferanslara ve kendinize şans vermekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kendinizde gördüğünüz değişimlerden ve geçirdiğiniz keyifli günlerden sonra zaten bağımlısı olacaksınız.

 Zeynep Vedia BİRGÜL

MUNTurkey.com Yazarı

 

What do you think?

Written by MUNTurkey.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How to Be Successful in Crisis Committees by Can KARACA

3 Ways You Can Associate MUN With Real Life by Meltem ESER