Delegelik Nedir? Öncelikle doğru ve detaylı olarak bilinmesi gereken ‘’delege’’liğin ne anlama geldiğine bir bakalım. ‘’Delege, delegelik nedir?’’ Ülke, devlet, parti, sendika vb. kuruluşları temsil eden kişiye denir. Ayrıca elçi, murahhas anlamları da vardır. İngilizce’de “delegate, representative’’ olarak kullanılır. MUN konferanslarında ise bu kelime; bir ülkeyi, devleti temsil eden elçi olarak anlamlandırılır. MUN konferanslarının ‘’akademik’’ ayağında bulunmak istiyorsanız delegelik tam…

Thank you for visiting MUNTurkey.com!

Be our premium member and access all of the content on MUNTurkey.com!

This content is for Premium members only.

Please upgrade your membership to the premium level for free.

Go to your profile and click the upgrade button which is under your profile picture.

Log In
Register
Uprage your membership to Premium

error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account