in ,

LoveLove WTFWTF

Tasks and Positions of MUN Teams – MBM Organizasyon Takımlarının Görevleri ve Pozisyonları – Esma Reyyan GÜNLER

SECRETARY-GENERAL (SG) Being SG is the highest position in the academic team. SG arranges committees and team. Determines the allocations.

DIRECTOR GENERAL (DG) The Director General works closely with the Heads of Organization in overseeing the entire organization and execution of the conference. The DG is responsible for communicating important dates, deadlines, and meetings to both organization and Secretariat.

FINANCE Manages and creates the budget finds sponsors and acts as a point of contact for them create reports of the conference for sponsors organizes meetings and phone calls regarding finances. Furthermore adjusts the fee stuff.

 

PUBLIC RELATIONS Contacts with MUN partners and platforms finds new partnerships and arranges contracts establish and maintain communication with delegations in addition to this, contacts with experienced MUN’ers in an attempt to find committee directors and USGs. Functions as a bridge between Academic Team and Organization

ADMINISTRATION STAFFS The assignments of admins are mainly during the conference. There are two kinds of admins; -the First one is area admins; those admins are usually arranging the foods for breaks. Help the entertainment team to garnish the school. Carry the drinks and water. Unceremoniously run errands. – Second is committee admins; they help to the communication in committee between delegates. Carry water to the delegates. Put the placards and flags order.

ENTERTAINMENT The main assignment of the entertainment team is amusing the participants to do this they arrange activities and games for coffee breaks. Choose the music for the opening and closing videos and breaks. Organize social events is the most important duty of the entertainment team.

PRESS The assignments of press team are mainly during the conference. At the conference, there are two kinds of press-member one is the committee press members. Those members take photos of committees and give them to the IT team in order to edit closings ceremony videos. The second group area Press those members take photos during the coffee breaks give them to IT team so do the committee press members. Take photos of the organization and Secretariat team. Before the conference press team takes photos for Instagram, website and opening ceremony videos.

IT TEAM It team edits opening and closing videos for ceremonies. Manages MUN website and Instagram page for activities, announcements also applications. Sends allocation mails to every single participant. Designs badges and starter packs to give participants before the conference.

LOGISTIC Logistic is the process of planning and executing. This unite is responsible for arranging sponsor and ensuring the delivery of promotional items, it helps to provide transportation of participants and items.

ACADEMY It is the team that sets the conference academically. They arrange the committees and agenda items to be discussed in the committees. The subunits are: -USG (Under-Secretary-General) are the representatives of the SG (secretary-general) in committees, each committee has a USG, and the USGs write the study guide about the topic which will be discussed in the committee and check the resolution paper written in the committee, -Academic Assistants; assist the USG on matters relating to committees e.g.; crises, the study guide there can be one or two academic assistants of each USG -Committee Director: The person who manages the committee and maintains the order of the committee.

Dikkat burada sonrası TÜRKÇEDIR yukardakiler ile aynı içeriğe sahip olup herkes tarafından daha net anlaşılması için TÜRKÇE yazılmıştır.

GENEL SEKRETER (SG) MUN ’in en başı olarak adlandırılabilir. Bütün programı elden geçiren, kontrol eden ve gözetleyen kişidir. Bütün alt birimleri elde tutar. Programda görev alacak ve delege olarak seçilecek herkesi ayarlar.

GENEL DİREKTÖR (DG) Genel direktörün işleri organizasyon hedleri ile benzerlik gösterir. Tüm organizasyonu yönetir ve konferansta nizamı sağlar. Dg’nin görevleri arasında Toplantı tarihlerini, son başvuru tarihleri belirlemek de var. Konferans öncesinde konferansın kusursuz işlemesi için hazırlık yapar, önlem alır, organizasyonu denetler ve yardım eder.

FİNANS Bütçe yaratır ve bu bütçeyi yönetir. Sponsorlar bulur ve onlar için iletişim noktası görevi görürler. Sponsorlar için konferansla ilgili raporlar hazırlar ve toplantılar ayarlar, finansla ilgili telefon konuşmalarını yaparlar. Konferans ücretleri ile ilgilenir.

HALKLA İLİŞKİLER (PR) MUN ortakları ve platformlarıyla iletişime geçer, yeni ortaklıklar kurar, delegelerle iletişimi kurar ve yürütür buna ek olarak tecrübeli MUNerler ile komite başkanları ve USGler bulmak için iletişime geçer. Akademik takım ve organizasyon takımı arasında köprü görevi görür.

ADMİNLER Admin takımının görevleri genellikle konferans zamanındadır. Konferansta iki çeşit admin vardır; İlk grup saha adminleri; Bu adminler genellikle aralar için yemekleri hazırlar. Eğelence takıma okulu süslemek için yardım eder. Su ve içecekleri taşır. Kısaca getir götür işlerini yapar. İkinci grup ise komite adminleri; Komite admleri komitedeki katılımcılar arasındaki iletilimi sağlar. Komiteye su taşır. Bayrakları ve plakartları düzenler.

EĞELENCE Eğelence takımının temel görevi katılımcıları eğelendirmek. Bunu gerçekleştirmek için aralarda aktiviteler ve oyunlar düzenler. Açılış ve kapanış videoları, aralar için müzikleri seçer. Sosyal aktivite( gün sonunda delegelerin iyi vakit geçirmeleri için düzenlenen aktivite.) düzenlemek eğelence takımının en önemli görevidir.

BASIN (PRESS) Basın takımının görevleri genellikle konferans zamanındadır. Konferansta iki çeşit basın vardır; İlki komite basınıdır. Bu grup komitelerde fotoğraflar çeker bu fotoğrafları kapanış konferansında kullanılması bilişim teknolojilerine için verir. İkinci grup saha basınıdır. Bu gruba dâhil olanlar aralarda fotoğraflar çeker. Konferans süresinde organizasyon ve yönetimin fotoğraflarını çeker. Konferanstan önce basın takım Instagram, web sitesi ve açılışta kullanacak videolar ve fotoğraflar için çekimler yapar.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (IT) Seremoniler için açılış ve kapanış videoları düzenler; aktiviteler, duyurular ve başvurular için olan web sitesi ve instagram sayfasını yönetir. Her katılımcı için atama maillerini gönderir, konferanstan önce katılımcılara vermek için olan yaka kartı ve başlangıç paketini tasarlar.

LOJİSTİK Lojistik planlama ve yürütmeyi sürdürür. Bu bölüm sponsoru ayarlamaktan ve promosyon malzemelerinin teslimatını sağlamaktan sorumludur, katılımcıların ulaşımını ve ürünlerin taşınmasını sağlar.

AKADEMİ Konferansı akademik açıdan ayarlayan takımdır. Konferanstaki komiteleri ve komitelerde konuşulacak konuları ayarlarlar. Alt birimleri vardır: -Genel Sekreter Müsteşarı; Genel Sekreter komitelerdeki temsilcileridirler her komitede bir Genel Sekreter Müsteşarı bulunur ve Genel Sekreter Müsteşarları komitede konuşulan konu ile ilgili çalışma kâğıdını yazarlar ve en son komitede yazılan sonuç kâğıdını kontrol ederler, -Akademik Asistan; komitelerle ilgili konularda Genel Sekreter Müsteşar’ına yardım ederler ör; krizler, çalışma kâğıdı her Genel Sekreter Müsteşar’ının bir veya iki akademik asistanı olabilir – Komite Başkanı; Komiteyi yöneten kişidir, komitedeki asayişi sağlarlar.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MUNTurkey.com Chair Certificate Program II

Special Interview with HASADVANCED’20 (HASMUN) Team