in

Türkçe MUN Konferanslarının Faydaları, Ecenur GÜLMEN

Türkçe MUN Konferanslarının Faydaları, Ecenur GÜLMEN

Türkçe MUN Konferanslarının Faydaları, Ecenur GÜLMEN. Ana dil, doğumunuzdan ölümünüze kadar olan tüm hayatınız boyunca sizinle birlikte büyüyen ve gelişen en önemli olgulardan birisidir. Konuşmasını öğrendiğiniz ve aktif bir şekilde hayatınızda kullandığınız bu yerel diliniz; kişisel gelişim, ifade yeteneği, iletişim, yazışma, konuşma, kelime dağarcığı, düşünme, hissetme, hayal kurmak gibi sürekli iç içe olduğumuz ve hayatımızı devam ettirmek için bize gerekli olan tüm şeylerin içinde olduğu gibi onları bizlere sunmaktadır.

Ana dili iyi bilmek ve işleyebilmek, kişisel gelişim için en önemli gerekliliklerden birisidir. Kendinizi doğru ifade edebilmek, aynı ve farklı görüşlerle anlaşabilmek, insanlarla doğru iletişimi sağlayabilmek, anlaşabilmek, bir iş görüşmesindeyken yahut ilkokulda öğretmeninizin karşısında sorusunu cevaplarken, ilk ve son kelimenizi söylerken bile bizimle birliktedir.

Tam da bu noktada, eğitim çağındaki öğrencilere okul dışında, kendi dillerini ve doğrudan kişisel gelişimlerini sağlayabilmelerine yardımcı olmak; kişinin konuşmak, yazmak, özgüven sağlamak, ifade özgürlüğünün altında aynı ve farklı fikirlerde akranlarıyla saygılı bir müzakere ortamı hazırlayan ve birçok kişisel gelişim geliştirme yardımı sağlar. Bunun yanı sıra dünyadaki haberlerden dünya sorunlarına, ülkelerin politikaları, geçmişte ve günümüzde ülkelerin durumları gibi küresel durumlardan haberdar olabilmeleri ve bu tür konularda aktif rol oynamalarına olanak sağlayan MUN konferanslarıdır.

Tam açılımıyla Model United Nations konferansları eğitim çağındaki öğrenciler için kendilerini geliştirebilecekleri, dünya sorunlarından, ülkelerin durumlarından ve politikalarından, var olan sorunlara farklı yollar ve çözümler aramak gibi geniş bir yelpazeyle insana, hayata ve dünyaya bakabilmeleri için yepyeni bir pencere açar. Ana dilimiz olan Türkçeye “Model Birleşmiş Milletler (MBM)” kavramıyla geçmiş olan MUN konferansları, tüm dünyada ve Türkiye’de aktif bir şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir.Dünya diplomasi dilinin İngilizce oluşuyla birlikte çoğunlukla İngilizce düzenlenen bu konferansların birden fazla dil seçeneği bulunmaktadır. Ülkemizde de İngilizce ve diğer yabancı diller dışında kendi yerel dilimizle gerçekleşen Türkçe konferanslar mevcuttur. Peki, bu Türkçe MBM konferansları, konferans dili yabancı olan konferansların dışında, katılımcılara ve görevli ekiplere ne gibi faydalar sağlar?

Konferansa katılan tüm katılımcılar, birbirlerinden farklı sosyoekonomik gruplardan, kültürlerden, etnik gruplardan Türkiye’nin birçok noktasından gelerek birbirleriyle sürekli iletişim halindedirler. Konferanslarda, katılımcıların ortak noktasını oluşturan “konferans dili”dir. Katılımcıların birbirleriyle düzgün iletişim kurabilmesi ve konferansın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için konuşma dili, bu tür organizasyonların mihenk taşı durumundadır.

Eğitim çağındaki öğrencilerin kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini arttırmak, kendilerini ifade edebilmelerini ve savunabilmelerini, farklı görüşlerle açık özgür bir ortamda dünya sorunlarını öğrenmek ve bu sorunlara çözümler yaratabilmek için farklı fikirlerin oluşturduğu beyin fırtınasında kendi fikirlerini ortaya koyabilmelerini sağlayan etken dildir. İngilizce eğitimin, Türkiye’nin hemen her yerinde verilmesi, öğrencilerin belli bir birikimde İngilizce seviyelerinin olmasını sağlasa da, akademik dilde ilerleyen bu konferanslar için iyi bir İngilizce bilgi birikimi gerekmektedir.

Bunun aksine, Türkiye’nin ana dili olan Türkçe, insanların doğumundan itibaren kullanıp geliştirdikleri ve gün geçtikçe ilerlettirdikleri bir dildir. Bunun içindir ki, sadece belli bir birikimde İngilizce bilgisi olmayan öğrenciler, kendisine yabancı dil konusunda güvenmeyen yahut çok iyi bir birikimi olan öğrenciler için bile ana dili Türkçe olan konferanslar avantajlıdır.

Peki, Türkçe MUN konferansları nasıl işler ve bize ne gibi bir fayda sağlar? Bu sorunun cevabını vermek gerekirse, basit bir açıklamayla şöyle diyebiliriz: Bu konferanslarla beraber, ana dilimiz olan Türkçeyi daha iyi kavramayı öğrenebilir ve elbette kürsüde çözüm önerisini okurken yahut konuşmacı delegasyona sorular sorarken, çözüm önerisini ve araştırma raporlarını yazarken hatta ve hatta kahve aralarında diğer katılımcılarla ilişki halindeyken sürekli olarak kullanarak dilimizi, kelime dağarcığımızı çok rahat bir şekilde işleyebiliriz. Bu faydaları teker teker saymak gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz.

Ana dilimiz olan Türkçeyi daha iyi öğrenecek ve işleyeceksiniz.

Konuştuğumuz dil olan Türkçemizin iyi öğrenilmesi ilk öncelikle kişinin konuşma yeteneğinin artmasıyla birlikte okuma, yazma, kelime dağarcığının gelişmesi gibi olguları da yanında getirir. Kendi dilini iyi konuşabilen bir insan, kendisini etrafındaki insanlara daha rahat ve doğru bir şekilde ifade eder. Kendisini iyi ifade edebilen bir insanın toplum önünde konuşması için bir çekincesi olmadığı gibi bu konuda özgüveni daha sağlam olacaktır ki komitede kürsüye çıktığınız zaman doğru bir şekilde kendi fikirlerinizi başkalarına anlatabildiğinizin farkına vardığınızda o anki özgüveninizi hiçbir şey ile değişmek istemezsiniz! Özgüveninizin yerinde olmasıyla beraber komitede daha aktif bir şekilde rol oynarsınız.

Peki, her şey sadece kürsüde konuşmayla mı sınırlı? Tabi ki hayır. Diğer delegelerle iletişim halinde kalmanızı sağlayan not kâğıtlarından tutun da, dedikodu kutusu için hazırladığınız kâğıtlarda sonuna kadar kullandığımız Türkçemizin bize verdiği en güzel özelliklerden diğeri de, delegelerin diğer delegelerle ve organizasyon ekibindeki kişilerle doğru ve düzgün bir iletişim halinde olmamızı sağlıyor. Böylece, hem resmi hem de gayri resmi Türkçeyi kullanırken, ilk öncelikle kendi ana dilinizi geliştirmeye başlıyorsunuz konferans sürecinde. Dilinizin gelişmesiyle birlikte; kendini doğru ifade edebilmeyle birlikte kendinizi daha özgüvenli hissetmeniz, doğru iletişim kurmanızla birlikte farklı fikirlere saygılı olabilmeyi öğrenmenizi sağlıyor. Tüm farklılıklar ortak bir noktada toplanmış oluyor.

‘Yabancı dilime güvenmiyorum ama konferanslara katılmayı çok istiyorum.’ mu diyorsunuz? Türkçe konferanslar size bu imkânı sağlıyor.

Konferansa katılan her delegenin, çeşitli kültürlerden, okullardan geldikleri bir gerçek. Eğer yabancı dil bilginize, telaffuzunuza güvenmiyor, ‘nasıl yapacağım?’ diye düşünüyorsanız, Türkçe konferanslar sizlere bu imkânı sağlıyor! Yahut çok iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olarak rahatlıkla opening speech yazıyor olsanız bile, Türkçe konferanslara rahatlıkla katılabilir, geliştirdiğiniz İngilizcenin yanında ana dilinize destek olması amacıyla kendi dilinizde resmi ve gayri resmi konuşma ve yazışmaların nasıl yapıldığını rahatça öğrenebilirsiniz.

Burada her şey Türkçe!

Uzun zamandır dillerimizde dolaşan gossip boxlar, dedikodu kutusu; chairler, başkan; co-chairler, başkan vekili. İngilizce olan ortak diplomasi dilini daha rahat anlayabilmeniz, Birleşmiş Milletler sistemini ve kullanılan kavramların anlamlarını idrak edebilmeniz için tüm kavram ve terimlerin Türkçesi yer alıyor. Yapılan açılış konuşmalarından, idari personellerden istediğiniz bir bardak suya kadar geçen her konuşma ve yazışma Türkçe gerçekleşerek sizlere resmi ve gayri resmi konuşmanın/yazışmanın inceliklerini gösteriyor.

Yabancı dilleri öğrenmek ve kavramak bu şekilde daha rahat.

İlk maddede belirttiğimiz gibi, yerel dilimizi iyi bir şekilde öğrenmek ve kavramak bizlere birçok avantaj sağlamakta. Günlük iletişimi ve resmi iletişimi öğrenmenin yanı sıra, yabancı dilleri öğrenebilmek için bizlere söylenen “önce ana dilini iyi öğren” argümanını karşılamış oluyoruz. Kahve aralarında ve oturum süreçleri içinde kullandığımız her kelimenin yabancı dillerdeki karşılığını anlama olasılığımız her zamankinden daha yüksek. Çünkü anlamını bildiğimiz bir kelimenin diğer dillerdeki karşılıklarını anlamak ve öğrenmek daha kolay! Raporların, kâğıtların nasıl yazıldığını; kürsüdeyken ve komitenin karşısındayken nasıl konuşmamızı bildikten sonra bunları yabancı dile aktarmak konusunda zorlanmayacaksınız. Böylece hem yabancı dilinizi geliştirecek hem de dil konusundaki yelpazesi geniş olan MUN konferanslarında her dilde daha aktif olabileceksiniz!

Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde sizlere çok yardımcı olacak.

Burada öğrendiğiniz ve geliştirdiğiniz Türkçeniz, sizlere sadece MUN konferanslarında ve kişisel gelişiminizde bir avantaj sağlamaz. Üniversiteye geçtiğinizde akademisyenlerle nasıl konuşulması gerektiğini, üst makamlara yazılan raporların inceliğini; size verilen sunum ödevlerinizde en az kırk kişilik sınıflarda nasıl rahatça anlatmanızı sağladığını; iş hayatında ya da akademik kariyerinizde girdiğiniz mülakatlarda, toplantılarınızda nasıl konuşmanızın gereksinimini ve gerekli rapor, makale, bildiri ve tutanakları nasıl yazmanız gerektiğini de öğrenmiş oluyorsunuz. Yani öğrendikleriniz ve geliştirdikleriniz sadece konferansların içinde sınırlı kalmıyor, tüm hayatınız boyunca sizinle birlikte gelişmeye devam ediyor.

Tüm bunları tek bir noktada toplamamız gerekirse, ana diliniz olan Türkçeyi sadece liselerde ve üniversitelerde görülen derslerle yahut okuduğumuz kitaplarla değil ayrıca katıldığımız ve bize hayata bakmak için bambaşka bir pencere açan MUN konferanslarıyla da yapmak ve katkıda bulunmak hem eğlenceli hem de öğretici olabiliyor! Ana dili iyi konuşuyor olmak; kendinizi iyi ve doğru ifade edebilmek, özgüveninizi geliştirmek, farklılıklara açık olabilmek, saygılı bir tartışma ortamı yaratmak, doğru konuşabilmek gibi özelliklerinizi geliştirmenizde en büyük destekçiniz olarak Türkçe konferanslar öne çıkıyor.

Ayrıca dünya sorunlarının çözümünde oynadığınız aktif rolle birlikte yazdığınız çözüm önergeleri ve araştırma raporları, diğer delegelerle iletişim halinde olduğunuz, önergelere sunduğunuz değişiklik önergeleri, açılış ve kapanış konuşmalarında kullandığınız resmi Türkçe sizlere sadece konferans süresince değil tüm yaşantınız boyunca her türlü yazışma ve konuşmalarda en büyük desteği sağlamaktadır. Kişisel gelişimden yabancı dil öğrenimine, özgüvenin sağlamlaşmasından makale gibi resmi yazıların nasıl yazıldığına, doğru iletişimden mülakatlara kadar geniş bir yelpazede sizlerin en büyük destekçisi olacaktır.

Ecenur Gülmen

The Writer of  MUNTurkey.com

ecenur.gulmen@munturkey.com 

Note: Cover Page is MUNAAL’18

 

[powr-hit-counter id=ff1f32a0_1538502896802]

 

What do you think?

Written by MUNTurkey.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

How to Write an Opening Speech for MUN by Irmak OKUR

How to be a Chairperson by Onur KARADAL