in ,

MUN Öğretmen Eğitimleri Eylül 2023

MUN Teacher Training September 2023

Kayıt Formu:

https://forms.gle/SnowJWyRcYGzxdEs5

Eğitimin Amacı:
MUN Öğretmen Eğitimi yurt içi ve yurt dışı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferanslarına öğrenci hazırlamak isteyen ve kendi okulunda veya eğitim kurumunda MUN konferansı düzenlemek isteyen yabancı dil öğretmenlerine yöneliktir.

Tecrübe Şartı:
Eğitime katılmak için herhangi bir MUN tecrübesi aranmamaktadır.

Eğitim Dili:
İngilizce

Eğitim Yeri:

Eğitim Zoom üzerinden düzenlenecektir. Zoom linkleri kaydınız kesinleştikten sonra WhatsApp grubu üzerinden gönderilecektir.

Eğitim Tarihleri ve Saatleri:

Opsyionel Soru-cevap oturumları 18.30-19.00 arasında yapılmaktadır.
Hafta İçi Kapsamlı: 18-22 Eylül 2023 Saatler:  19.00 – 22.30
veya
Hafta Sonu Yoğun: 23-24 Eylül 2023 Saatler 09.00 – 18.00
MUN Düzenleme Atölyesi ve MEB Prosedürleri Eğitimi 30 Eylül 19.00-22.00
Eğitim Ücreti:

Paket 1: Sadece Eğitim 1.350TL + Vergiler

Paket 2: Eğitim Pratik E-Dergi (1 Senelik Üyelik)  1.750TL + Vergiler Bir konferansa hazırlanmak için oluşturan e-dergi. Örnek video ve terimlerle konferans hazırlığı kolaylaştırılmıştır.
Paket 3: Eğitim + Geniş Kapsamlı E-Dergi 12 Sayı (1 Senelik Üyelik) 2.000TL +  Vergiler   Sınıfta kullanmak üzere dijital olarak hazırlanan kulüp materyalleri, ders planları örnek videolar, öğrenci çalışma kağıtları, MUN sözlüğü)
Ek Atölye MUN Düzenleme Atölyesi ve MEB Prosedürleri Eğitimi 500 TL

Eğitim Ücretine Dahil Olanlar:

MUN Öğretmen Eğitimi
Dijital Sertifika
WhatsApp Gurubu Üzerinden Danışmanlık

Notlar:

Not 1: İndirimli katılım kodunuz varsa lütfen formun sonundaki alana yazınız.
Not 2: Eğitim dili İngilizcedir. (Not: Terimler bölümünde Türkçe açıklamalar yapılabilir.)
Not 3: Öğretmenlik bölümlerinde okuyan öğrenciler de katılabilir.

Ek ücretlendirme:
QR Kodlu Doğrunalabilir Sertifika (MUNTurkey.com Veri Bankasına İşlenme ve Ömür Boyu Doğrulama Sistemini Kullanma) 50TL
Dijital MUN Danışmanı El Kitabı (Konferanslardan derlenen örnek döküman ve konuşmanlardan oluşan dijital el kitabı) 50TL
Dijital kayıtları eğitim sonrasında 3 ay süre ile tekrar izleyebilme (50TL)
MUN Düzenleme Atölyesi ve MEB Prosedürleri Eğitimi 500 TL
Bilgilendirme ve şartlar:

Ödeme işlemleri için bilgilendirme maili ayrıca gönderilecektir.
Ödemeler Shopier modülümüz üzerinden kredi katı ile yapılabilmektedir. Kredi kartı fiyatlandırmasında komisyon ücreti eklenmektedir.
Fatura talep dilmesi halinde ücretlere %20 KDV ve %15 gelir vergisi eklenmektedir.
Adınıza rezervasyon yapıldığından dolayı kesin kayıt yaptıktan sonra olası iptallerde para iadesi yapılmamaktadır.
MUNTurkey.com’dan kaynaklanan bir sorundan eğitimin gerçekleşmemesi halinde ödenen ücret kesintisiz olarak iade edilir.
Eğitmen bilgileri ve detaylı eğitim programı ayrıca mail olarak gönderilecektir.

İletişim: E-mail:
info@munturkey.com

İletişim WhatsApp:
+90 552 604 16 86

English

It is a pre-registration form for “MUN-JMUN Teacher Training” organized by MUNTurkey.com.

Purpose of the Training:
MUN-JMUN Teacher Training is aimed at foreign language teachers who want to prepare students for Model United Nations (MUN) or Junior Model United Nations Conferences in Türkiye and abroad and who want to organize MUN conferences in their own schools or educational institutions.

Experience Condition:
No MUN experience is required to attend the training.

Medium of training:
English

Venue:

The training will be held via Zoom. Zoom links will be sent through the WhatsApp group after your registration is finalized.

Training Dates and Hours:
Optional Q&A Sessions are held from 6.30 PM to 7 PM
Weekday Comprehensive 18-22 September 2023 Time: 7 PM – 10.30 PM
Or
Weekend Intensive 23-24 September 2023 Time 9 PM – 6 PM
Additional Module: MUN Regulation Workshop and MEB Procedures Training 30 September 7 PM – 10 PM
Training fee:

Package 1: Only Training 1.350TL + VAT without any digital materials

Package 2: Training +   Practical E-Magazine 1.750TL + VAT (1 Year Subscription) E-Magazine for preparing for a conference. Conference preparation is simplified with sample videos and terms.

Package 3: Training + Classroom Material Practical E-Magazine for MUN/JMUN Clubs 12 Issue (1 Year Subscription) 2.000TL + VAT (Digital materials for JMUN & MUN Clubs, lesson plans, worksheet, MUN Glossary, Sample Videos)

Additional Module: MUN Regulation Workshop and MEB Procedures Training 500 TL

The Fee Includes:

MUN Teacher Training
MUNTurkey.com Digital Certificate
Consulting on WhatsApp Group

Notes:

Note 1: If you have a discount code, please write it in the field at the end of the form.
Note 2: The language of the training is English. (Note: Turkish explanations can be made in the Terms session.)
Note 3: ELT students can also participate in the training

Additional charges:
Verifiable QR Code Certificate (Your name is added to the MUNTurkey.com Data Bank and you can verify and download your certificate lifetime. 50TL)
Digital MUN Advisor Handbook (Handbook Compiled from different conference documents and speeches) 50TL
To watch the recording of the training for 3 months after the training (50TL)
Additional Module: MUN Regulation Workshop and MEB Procedures Training 500 TL

Registration Form

https://forms.gle/SnowJWyRcYGzxdEs5

Notes and terms:

A notification e-mail will also be sent for payment transactions.
Payments can be made with a credit card through our Shopier module. A commission fee is added to credit card pricing.
If an invoice is requested, 20% VAT + %15 Income Tax is added to the prices.
Since a spot is reserved in your name, no refunds will be made for possible cancellations after final registration.
If the training does not occur due to a problem caused by MUNTurkey.com, a full refund is provided.
Instructor information and detailed training programs will also be sent via e-mail.
Contact: E-mail:
info@munturkey.com

Contact WhatsApp:
+90 552 604 16 86

What do you think?

Written by MUNTurkey.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

MUN-JMUN Düzenleme ve MEB Prosedürleri Öğretmen Atölye Çalışması

Online MUN Chair Training VII – Harvard