Dünya barışı, hiç kuşkusuz hepimizin hayal ettiği şeylerden biri. DISEC, UNSC ve UNODA gibi komiteler bu hayali gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Bu komitelerin temel hedefi ise silahlanmanın önüne geçerek devletlerin tehdit algılarını en aza indirmek ve dünya barışının önünü açmak. Fakat BM bünyesindeki bu komiteler bunu başarmak için çalışan ilk organizasyon değil. Silahlanma yarışının başladığı günden beri Dünya barışının sağlanması umuduyla…

Thank you for visiting MUNTurkey.com!

Be our premium member and access all of the content on MUNTurkey.com!

This content is for Premium members only.

Please upgrade your membership to the premium level for free.

Go to your profile and click the upgrade button which is under your profile picture.

Log In
Register
Uprage your membership to Premium

error: Content is protected !!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account